Informačný systém pre autoservis
Detail projektu

Informačný systém pre autoservisy ponúka praktickú schopnosť podpory viacerých užívateľov s možnosťou prideľovania práv v systéme.
Veľkou pridanou hodnotou pre klienta je možnosť nenáročného pridávania a editovania viacerých prvkov – zákaziek, zákazníkov, dodávateľov či zariadení. Tak isto obsahuje aj užitočnú funkciu generovať a uchovávať potrebné dokumenty v obľúbenom formáte PDF.

  • Klient Podlieha NDA
  • Použité technológie PHP, yii2

Zaujali sme vás?


Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a spoločne prekonzultujeme vaše predstavy.

Cenová ponuka