Informačný systém pre autoservis
Detail projektu

Informačný systém pre autoservisy ponúka praktickú schopnosť podpory viacerých používateľov s možnosťou prideľovania práv v systéme. Veľkou pridanou hodnotou pre klienta je možnosť nenáročného pridávania a editovania viacerých prvkov – zákaziek, zákazníkov, dodávateľov a zariadení. Obsahuje aj užitočnú funkciu generovať a uchovávať potrebné dokumenty v obľúbenom formáte PDF.

  • Klient Podlieha NDA
  • Použité technológie PHP, yii2

Zaujali sme vás?


Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a spoločne prekonzultujeme vaše predstavy.

Cenová ponuka