Na koľko miest sa musíte pozrieť, aby ste zistili:

✔ Ako sa v poslednom kvartáli vyvíja obrat firmy?

✔ Ktoré produkty sú teraz najpredávanejšie?

✔ Akú efektivitu majú vaše internetové reklamy?

✔ Akú produktivitu majú vaši zamestnanci?

✔ Koľko dopytov prišlo tento týždeň?

Na koľko miest sa musíte pozrieť, aby ste zistili:

Nástroje Business Intelligence

Nezmyselným klikaním z jedného systému do druhého strácate čas. Všetky základné informácie môžete mať prehľadne na jednom mieste vďaka modernému prístupu k dátam rôzneho charakteru a z rôznych systémov. Nástroj Business Intelligence vám pomôže efektívne riadiť biznis a tak vás už žiaden report neprekvapí.

Riadenie firmy a s ním spojené rozhodovanie je často založené na základe nekompletného súboru údajov, poskytujúcich jeden alebo len obmedzený počet pohľadov na situáciu. Dáta sú ťažko dostupné, je ich príliš veľa a stávajú sa neprehľadnými. Proces analýzy, reportov a aj samotného rozhodovania sa spomaľuje. Spomaľuje sa tým aj váš biznis.

Inovatívnym riešením efektívneho riadenia spoločnosti sú nástroje Business Intelligence (BI) a reporting, ktoré spracujú podnikové dáta do informačne a vizuálne atraktívnej formy. Vďaka nim získate okamžitý prehľad o stave a aktivitách spoločnosti, ktoré vedú k efektívnejšiemu rozhodovaniu.

Nástroje Business Intelligence

Prostredníctvom inovatívneho BI riešenia môžete:

✔ získať viac času a zdrojov na analýzu prostredníctvom rýchlejšieho reportingu,

✔ efektívnejšie rozvíjať nové biznis aktivity vďaka pochopeniu súvislostí medzi údajmi a včasnej identifikácii príležitostí a potenciálnych hrozieb,

✔ priebežne monitorovať kritické faktory (napr. vo výrobe) a tým rýchlejšie reagovať na odchýlky,

✔ určiť príčinu najmä systematicky sa opakujúcich problémov.

Prostredníctvom inovatívneho BI riešenia môžete:

Výhody BI a reportingu

Návratnosť investícií

Business Intelligence zvyšuje efektivitu riadenia procesov, čo má priamy dopad na firemnú ekonomiku.

Dáta na jednom mieste

Business Intelligence poskytuje možnosť prepojenia s množstvom aplikácií (CRM systémy, Google Analytics, Google Adwords, Office 365, Sharepoint, a iné).

Prehľadný reporting

Business Intelligence poskytuje profesionálnu vizualizáciu firemných údajov, pokročilú analytika, filtrovanie a interaktivitu.

Responzibilita a mobilita

Business Intelligence umožňuje pristupovať k dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom počítača, tabletu alebo smartfónu.

Partneri

Konzultácia a nezáväzné nacenenie projektu


Kontaktujte nás