Na koľko miest sa musíte pozrieť, aby ste zistili:

✔ Ako sa v poslednom kvartály vyvíja obrat firmy?

✔ Ktoré produkty sú teraz najpredávanejšie?

✔ Akú efektivitu majú vaše internetové reklamy?

✔ Akú produktivitu majú vaši zamestnanci?

✔ Koľko dopytov prišlo tento týždeň?

Na koľko miest sa musíte pozrieť, aby ste zistili:

Nástroje Business Intelligence

Pokiaľ nezmyselne klikáte z jedného systému do druhého, strácate tým mnoho času. Všetky tieto základné informácie môžete mať prehľadné a na jednom mieste vďaka modernému prístupu k dátam rôzneho charakteru a aj z rôznych systémoch. Získajte nástroj na efektívne riadene vášho biznisu a už vás žiaden report neprekvapí.

Rozhodovanie a riadenie firmy je často založené na základe nekompletného súboru údajov, poskytujúcich len jeden alebo obmedzený počet pohľadov na situáciu. Často sú dáta ťažko dostupné alebo ich je príliš veľa a stávajú sa neprehľadné. Proces analýzy, reportov a aj samotného rozhodovania sa spomaľujte a tak sa spomaľuje aj váš biznis.

Inovatívnym riešením efektívneho riadenia spoločnosti sú nástroje Business Intelligence (BI) a reporting, ktoré spracujú podnikové dáta do informačne a vizuálne atraktívnej formy. Manažér tak okamžite získava prehľad o stave a aktivitách spoločnosti, ktoré vedú k efektívnejšiemu rozhodovaniu.

Nástroje Business Intelligence

Prostredníctvom inovatívneho BI riešenia môžu spoločnosti :

✔ získať viac času a zdrojov na samotnú analýzu prostredníctvom rýchlejšieho reportingu

✔ efektívnejšie rozvíjať nové biznis aktivity vďaka pochopeniu súvislostí medzi údajmi a včasnej identifikácii príležitostí aj potenciálnych hrozieb

✔ monitorovať priebežne kritické faktory (napr. vo výrobe) a tým rýchlejšie reagovať na odchýlky a určiť príčinu najmä systematicky sa opakujúcich problémov

Prostredníctvom inovatívneho BI riešenia môžu spoločnosti :

Výhody BI a reportingu

Návratnosť investícií

Business Intelligence zvyšuje efektivitu riadenia procesov, čo má priamy dopad na firemnú ekonomiku.

Dáta na jednom mieste

Business Intelligence poskytuje možnosť prepojenia s množstvom aplikácií (CRM systémy, Google Analytics, Google Adwords, Office 365, Sharepoint, a iné).

Prehľadný reporting

Business Intelligence poskytuje profesionálnu vizualizáciu firemných údajov, pokročilú analytika, filtrovanie a interaktivitu.

Responzibilita a mobilita

Business Intelligence umožňuje pristupovať k dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom počítača, tabletu alebo smartfónu.

Partneri

Konzultácia a nezáväzné nacenenie projektu


Kontaktujte nás